Kuki – internetová televízia bez záväzkov

  • Funguje na internete od akéhokoľvek poskytovateľa.
  • Žiadne zmluvy, žiadne výpovedné lehoty.
  • Desiatky HD kanálov a vysielanie až 168 hodín spätne.

Pobočka firmy a korešpondenčná adresa

Webra Solutions s.r.o.
Komenského 14532/12C
Banská Bystrica

IČO: 44828918
DIČ:2022843724

Nie sme platca DPH

Servisné oddelenie/služba zákazníkom (od 9:00 do 17:00):
Mobil: +421 911 554 242
E-mail: servis@webra.sk

Fakturačné oddelenie (od 9:00 do 16:00)
mobil: +421 911 411 405
e-mail: ekonom@webra.sk

Prejsť na začiatok